Aanmelden voor de nieuwsbrief

Alpaca International
Lillerbaan 104
3950 Kaulille - België
Tel. +32 (0) 11 601 394
info@alpaca-international.com

KalenderPublicatiesDownloadsContact
 Home
 Alpaca's
 Het bedrijf
 Verkoop alpaca's
 Dekservice

  Voorwaarden
  Documenten
  Betaling
  Dekhengsten
  Verhuur / aankoop
 Toerisme
 Winkel
 Nieuwsbrief
 Links

Voorwaarden

Het verblijf van de merrie bij Alpaca International gebeurt onder de volgende voorwaarden:

 
  1. Alpaca International zal trachten de alpaca die zich op de Alpacaboerderij te Kaulille bevind zo goed mogelijk te verzorgen, echter op het risico van de eigenaar. Alpaca International kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel ziekte, sterfte of diefstal van de dieren. De eigenaar dient zelf de nodige verzekeringen hiervoor af te sluiten.
  2. Is er gekozen voor de ‘on farm’ dekking wordt de alpaca verzorgt voor een periode van maximaal 60 dagen. Hierna worden dagelijks verzorgingskosten in rekening gebracht. De verzorgingskosten bedragen € 1,20 per dier per dag. Is er gekozen voor een ‘drive by’ dekking, maar blijft de merrie toch langer dan 24 uur op het bedrijf worden eveneens de dagelijkse verzorgingskosten in rekening gebracht, echter met een minimum van € 25,-.
  3. Is er gekozen voor een ‘mobile’ dekking dient de klant zorg te dragen voor een degelijke dekstal van maximaal 3x3 meter. Een goede hygiëne in de dekstal is vereist, deze dient vrij te zijn van mest met een zuivere, zachte ondergrond. De overige alpaca’s van de klant mogen niet in direct contact komen met de dekhengst. Alpaca International mag na inspectie van de dekstal de dekking weigeren uit te voeren als deze niet aan de eisen voldoet. Daarbij worden wel de verplaatsingskosten in rekening gebracht.
  4. Alle veterinaire kosten worden doorgerekend aan de klant. Elke kost boven € 25,- wordt vooraf besproken met de klant, behalve in geval van nood.
  5. Betaling van het dektarief en eventuele verzorgingskosten of kilometervergoedingen dienen te gebeuren voor ophaling van de merrie, of, in geval van een ‘mobile’ dekking, op of voor de dekdatum.
  6. Ophalen en bezorgen van de alpaca gebeurt op kilometerbasis. Momenteel bedraagt de kilometervergoeding € 0,69 per kilometer.
  7. Alle dieren dienen ontword te zijn (ten laatste 48 uur voor aankomst) en gevaccineerd tegen clostridia. Hiervoor dient uw dierenarts een verklaring te tekenen.
  8. Bij merries afkomstig uit een ander land dan België dient een kopie van het exportdocument aan Alpaca International overgedragen te worden.
  9. De klant dient zorg te dragen dat de ter dekking aangeboden dieren gezond zijn en een wolgroei van maximaal 1 jaar hebben. Op het fokcentrum worden geen alpaca's geschoren i.v.m. hygiëne!
  10. Alle in dit document genoemde kosten zijn exclusief 21% btw.